MD simulacija argona

Z uporabo Verletovega algoritma

Vhodni parametri Tip simulacije:


  • Število delcev (max 100)
  • Reducirana gostota
  • Stranica kocke
  • Reducirana temperatura
  • Odrez L-J potenciala
  • Osnovni časovni korak
  • Popravek hitrosti
  • Do kdaj popravljaj
  • Število korakov (max 1500)
Opis in izpis programa

Microcanonical Molecular Dynamics

Program simulira Lennard-Jones sistem z n delci v MD-celici prostornine V pri konstantni energiji. Za parametre se smatra, da so v reducirani obliki. Za napredovanje položajev in za izračun hitrosti program uporablja sumarno obliko Verletovega algoritma.

Delci se na začetku razporejeni po mreži celice oblike kocke. Hitrosti so izbrane iz Gausove porazdelitve. Energijo se spravi na željeno vrednost s periodičnim popravljanjem hitrosti.
Izris grafa
Pokaži:3D prikaz gibanja delcev
Grafični prikaz

Za izračun se uporablja program v PHP programskem jeziku narejejen na osnovi FORTRAN programa Dieter W. Heermann, ki je bil objavljen v knjigi Computer Simulation Methods in Theoretical Physics iz leta 1986.

Izvorna koda PHP programa: algoritem.php